KADRA

Zespół merytoryczny Szkoły Trenerów BAZA to grupa ludzi o różnorodnym stażu pracy w zakresie prowadzenia treningów grupowych i niezmiennie dużym zaangażowaniu w realizację programu Szkoły. Tradycyjnie trzon zespołu stanowią trenerzy grupowi, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno trenerskiej, jak i terapeutycznej – na czele ze Zdzisławem Kuśnierzem, stałym superwizorem i trenerem Szkoły. W prowadzeniu kolejnych sesji programu wspierają ich kotrenerzy (absolwenci poprzednich edycji Szkoły), na stałe pracujący w danej grupie. Ponadto zespół ten wspierany jest na różnych etapach przez innych trenerów, specjalizujących się w prowadzeniu treningów i warsztatów z danego obszaru.

W XII edycji Szkoły Trenerów BAZA 2011 trzon zespołu stanowić będą:


Zdzisław Kuśnierz – superwizor oraz trener grupy

Autor programu Szkoły Trenerów BAZA, superwizor i opiekun merytoryczny programu oraz trener prowadzący grupy nieprzerwanie od 2001 r. Wychowawca kilku pokoleń profesjonalistów pracujących w szeroko rozumianym obszarze „pomocy psychologicznej”, animator zmiany społecznej.

Psycholog (UJ, 1976) specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta (nr 100 - Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), trener i superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (nr rekomendacji 19). Założyciel Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w 1993 r. i przez cztery kadencje jego prezes. Twórca programów edukacyjnych i rozwojowych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, pielęgniarek środowiskowych, położnych, pracowników socjalnych i lekarzy rodzinnych, kadry menadżerskiej, kadry szkół trenerów, osób okresowo i trwale bezrobotnych.

Autor programów  edukacyjnych, rozwojowych i profilaktycznych – m.in. „Pomoc psychologiczna w kryzysach wychowawczych”, „Przyczółek Dobrej Nadziei”, „Pokonać Tremę”, „Lider Dialogu”, ogólnopolskiego programu „Psychologiczna Akademia Młodzieży” /segment liderów młodzieżowych/ ,„Dać szansę młodym” (we współpracy z organizacjami szwedzkimi), Rzeszowska Szkoła Trenerów „SIEĆ” - PTP. Współpracuje z firmami szkoleniowymi i konsultingowymi w Polsce w zakresie opracowania i realizacji programów szkoleniowych m.in. GRUPA „TROP” w Warszawie, „Personel Marketing” („Szkoła Trenerów i Konsultantów”), GT „MENTOR” w Krakowie.

W latach 1982-85 autor  i współorganizator nielegalnych wówczas programów edukacyjnych dla młodzieży ze środowisk represjonowanych. W latach 1985–1990 organizator i animator „interdyscyplinarnych grup samokształceniowych” wśród profesjonalistów - w zakresie umiejętności udzielania „pomocy psychologicznej”. Przez wiele lat działał i pracował społecznie w organach statutowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Zarządzie Oddziału Rzeszowskiego, Zarządzie Głównym PTP, Komisji Rewizyjnej PTP, Radzie Rekomendacyjnej PTP, Radzie Trenerów PTP, Sądzie Koleżeńskim PTP. Odznaczony „Odznaką Za Zasługi Dla PTP”.

Obecnie koncentruje się  w pracy zawodowej jako psychoterapeuta (prowadzi własny gabinet w Rzeszowie) na psychoterapii indywidualnej dorosłych pacjentów z rozpoznaniem nerwicy, terapii par (kryzysy w związkach), terapii rodzin. Od 2003 r. prowadzi w ramach Przychodni Akademickiej w Rzeszowie system „turnusowej” (100 godzin) psychoterapii grupowej dla dorosłych osób w wieku do 33 lat, poszukujących pomocy psychoterapeutycznej. W każdym turnusie wykorzystuje dwa miejsca „stażowe” dla młodych profesjonalistów poszukujących możliwości rozwoju zawodowego (zazwyczaj korzystają z tego absolwenci „BAZY”). Jako trener, psychoterapeuta i superwizor chciałby pozostać „poławiaczem pereł” – zwykł mawiać, że ludzie trafiający do Szkoły Trenerów BAZA to często unikalne perełki i dopóki jest to możliwe, będzie z pełnym zaangażowaniem tworzył im możliwości rozwoju zawodowego w tym programie i pomagał w szukaniu „profesjonalnego miejsca dla siebie” w trudnych warunkach zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Jednocześnie już teraz podejmuje działania w kierunku rozwoju „BAZY”, zarówno poprzez rozbudowywanie oferty merytorycznej programu, jak i przez kształcenie zespołu uczniów i kontynuatorów jego idei.


Barbara Szmyd – trener grupy

Trener prowadzący grupę w edycjach 2007-2011.

Psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwent programu szkoleniowego „Lider XXI wieku”.

Realizator programów edukacyjnych dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, studentów, liderów młodzieżowych oraz profilaktyczno-wychowawczych dzieci i młodzieży: „Chrońmy Młodość”, „Pomocna Dłoń”, „Powstrzymać Przemoc”, „Mam więc Daję”, „Narkotykom mówimy Nie”, „Młodzi Liderzy Społeczeństwa Obywatelskiego”. Animator środowisk młodzieży bezrobotnej w Nisku i Stalowej Woli w ramach Programu Aktywizacji Młodzieży PTP.

Autor programów aktywizacyjnych dla młodzieży bezrobotnej, dla długotrwale bezrobotnych kobiet oraz programu „Szansa w Aktywności” dla środowisk szkolnych. Realizator systemowych projektów realizowanych w gminach województwa podkarpackiego dla osób z wykluczenia społecznego (współfinansowanych przez Unię Europejską).

Autor i realizator programów z zakresu zarządzania ludźmi dla środowisk biznesowych (menedżerów i pracowników firm) oraz samorządów różnych szczebli.


Aneta Czernatowicz-Kukuczka – trener grupy

jest doktorantem w Instytucie Psychologii UJ (ostatni rok), gdzie wcześniej ukończyła studia magisterskie. Jej praca doktorska dotyczy osobowościowych determinant funkcjonowania poznawczego człowieka. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej i Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Absolwentka Szkoły Trenerów BAZA 2009. Pierwsze kroki zawodowe stawiała pod okiem doświadczonych trenerów, rekomendowanych przez PTP, od dwóch lat pracuje samodzielnie. Specjalizuje się w różnorodnych zastosowaniach treningu twórczości, ale prowadzi też warsztaty integracyjne, budowania zespołów, komunikacji, negocjacji, autoprezentacji itp. Realizuje również warsztaty dla młodzieży, m.in. w ramach programów „Moja Szkoła Moje Miejsce”, „Nobliści 2050”, współpracowała przy tworzeniu programu „LAPsUS 2010”. Prywatnie fanka literatury fantasy (zwłaszcza polskiej i rosyjskiej) oraz jogi Iyengara.


Ryszard Siwiorek - trener grupy oraz koordynator Szkoły Trenerów

Trener, mediator.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Menedżer z 15-letnim doświadczeniem w prowadzeniu własnej firmy. Ukończył liczne szkolenia i studia podyplomowe: Administracja i Zarządzanie – Uniwersytet Śląski, Windykacja i Negocjacje – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Mediacje – AGH Kraków, Wywieranie wpływu i psychologia w biznesie – WSB Chorzów, Coaching – Krakowska Akademia A.F.Modrzewskiego, Akademia Menedżera – WSB Chorzów, Szkoła Trenerów BAZA 2010, Szkoła Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie w pracy metodą treningu grupowego zdobywał podczas warsztatów organizowanych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, m.in. jako kotrener programu profilaktyczno-rozwojowego „Lider Profilaktyki – Narkotykom mówimy NIE” i „Lider Dialogu – przełamać tremę”, a także prowadząc własne szkolenia autorskie z zakresu: metody i techniki szkoleniowe i rozwiązywanie konfliktów.

Prywatnie pasjonat aktywnego trybu życia.

Ważnymi osobami, których praca przyczyniła się do rozwoju Szkoły na przestrzeni lat i które w różnym stopniu nadal współpracują z zespołem merytorycznym programu są:


Bogumiła Doeringer-Kuśnierz

W latach 2001-2006 – współtworzyła i realizowała koncepcję „treningu osobistego rezonansu” w ramach programu „BAZA”, a także odpowiadała za przygotowanie materiałów edukacyjnych dla programu BAZA. Obecnie wycofała się z bezpośredniej realizacji programu, lecz kibicuje i życzliwie wspiera jego rozwój.

Psycholog (UJ, 1976) Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta (Sekcja Psychoterapii P T Psychiatrycznego, certyfikat nr 046), trener rekomendowany II stopnia PTP (nr 62).

Jako psycholog – psychoterapeuta pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz dorosłymi w ramach „subkontraktu” z NFZ oraz w ramach działalności indywidualnej (własny gabinet w Rzeszowie).


Roman Szmyd

Trener grupy w edycji BAZA 2006, trener osobistego rezonansu osoby udzielającej psychologicznego wsparcia w edycji 2008.

Psycholog, trener i superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, edukator rekomendowany przez Ministerstwa Edukacji Narodowej, trener programu „Spójrz Inaczej”. Terapeuta w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Współzałożyciel Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego w Nisku.

Prezes i trener Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”. Animator środowisk młodzieży bezrobotnej w Nisku i Stalowej Woli w ramach Programu Aktywizacji Młodzieży PTP. Organizator obozów dla dzieci „trudnych do kochania” „Przyczółek Dobrej Nadziei” oraz dla młodzieży twórczej i uzdolnionej „Lider Dialogu-Pokonać Tremę”.

Autor programów edukacyjnych dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, studentów, liderów młodzieżowych oraz profilaktyczno-wychowawczych dzieci i młodzieży: „Chrońmy Młodość”, „Pomocna Dłoń”, „Powstrzymać Przemoc”, „Mam więc Daję”, „Narkotykom mówimy Nie”, „Młodzi Liderzy Społeczeństwa Obywatelskiego”.

Autor i realizator programów z zakresu zarządzania ludźmi dla środowisk biznesowych (menedżerów i pracowników firm) oraz samorządów różnych szczebli.

Konsultant i superwizor zespołów zadaniowych. Członek Rady Trenerów PTP.


Barbara Grzegorzewicz

Trener prowadzący Szkoły Trenerów BAZA w edycjach 2002-2006, podczas treningu osobistego rezonansu, treningu zadaniowego, treningu osobistego stylu pracy trenera.

Psycholog, trener I i II stopnia w zakresie prowadzenia treningu interpersonalnego i warsztatów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwent podyplomowego Kursu Systemowej Terapii Rodzin (Fundacja IPN) atestowanego przez Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psychoterapeuta i diagnosta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli, mediator Polskiego Centrum Mediacji ,członek i realizator programów Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej ”Integracja” - m.in. obóz dla młodzieży „Lider dialogu pokonać tremę” „LAPSUS” „BAZA”, program „Dać szansę-na przekór bezrobociu” realizowany we współpracy z folkehogscole w Sztokholmie i Instytutem Szwedzkim. Realizator projektów firm Profile, IMC, PNT, Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie.Roman Stec

Socjolog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, edukator rekomendowany przez MENiS, trener programu „Spójrz Inaczej”. Absolwent podyplomowego studium „Systemowa Terapia Rodziną” organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii.

Współpracował z BAZĄ 2007 jako trener w modułach: asertywność i komunikacja, trening grupowy jako metoda wprowadzania zmian w organizacji, trening osobistego stylu pracy trenera.

Wiceprezes  i trener  Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”. Prowadzi szkolenia dla osób dorosłych zawodowo związanych z pracą z ludźmi oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży.  W latach dziewięćdziesiątych szkoleniowiec Pracowni Edukacji Psychologiczno-Pedagogicznej Ośrodka Doskonalenia Pedagogicznego w Tarnobrzegu. Współpracuje ze Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w realizacji środowiskowych działań adresowanych do osób uwikłanych w przemoc domową.  W chwili obecnej pracuje jako pedagog szkolny.Joanna Trela

Absolwentka Szkoły Trenerów BAZA 2005. Kotrener w edycji 2007, a także trener współprowadzący treningu zadaniowego i treningu osobistego stylu pracy trenera w edycjach 2008-2009. Od 2008 r. przygotowuje większość materiałów szkoleniowych dla uczestników Szkoły Trenerów BAZA, a od 2007 r. prowadzi warsztat "Rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych organizacji" (dawny III etap "BAZY", obecnie warsztat "BAZY PLUS").

Psycholog, trener rekomendowany przez Stowarzyszenie RPP "Integracja". Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu (Moderator). Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Były Członek Zarządu Stowarzyszenia RPP "Integracja" o/Kraków. 

Prowadziła team-buildingowe projekty outdoorowe i szkolenia m.in. z autoprezentacji, feedbacku, radzenia sobie ze stresem oraz różnorodne projekty HR. Pracowała w dziale rozwoju w Ernst & Young.

Jej pasja to fascynacja odkrywaniem nowych miejsc i znaczeń – tu blisko i tam, gdzieś jeszcze w nieznanym. Naukowo i prywatnie interesuje się podejmowaniem ryzyka.

Tworzenie stron Katowice - www.virtualimage.pl